Pediatro / šeimos gydytojo / bendrosios praktikos gydytojo paslaugų kainoraštis
Paediatrician / General Practitioner price list

Consultation with abdominal ultrasound scan of a single organ: liver, spleen, pancreas, kidneys, adrenals, bladder, bile ducts, gallbladder, testicles and thyroid £170
Ultrasound scan of additional internal organ £50
Medical consultation for drivers with D4 form (DVLA) £170
Medical consultation with ear irrigation
£150
Bendrosios praktikos gydytojo vizitas – suaugę asmenys (pokalbis su gydytoju, tyrimas, receptas, iki 30 min.)
Consultation for adults – (consultation, examination and prescription, up to 30 min)
£100
Pediatro vizitas (pokalbis su gydytoju, tyrimas receptas, iki 30 min.)
Paediatrician consultation (consultation, examination and prescription up to 30min)
£100
Dvigubas pediatro vizitas (du vaikai)
Paediatrician consultation (two kids)
£180
Dvigubas šeimos vizitas (tėvas + vaikas)
Family consultation (for parent and a child)
£180
Vidaus ligos (pokalbis su gydytoju, tyrimas, receptas)
Internal diseases (consultation, examination and prescription)
£100
Kitas bendrosios praktikos gydytojo ar pediatro vizitas per 7 dienas po pastarojo vizito
Follow-up GP/ Pediatrician visit (within 7 days) 
£70
Biuletenis
Sick note
£40
Recepto prailginimas
Prescription follow-up
£40
Laboratorinių tyrimų rezultatų aptarimas
Laboratory results interpretation
£70
Laboratorinių tyrimų rezultatų aptarimas, kuriuos nurodė atlikti šeimos gydytojas Corby PMC
Laboratory results interpretation previously recommended by the doctor of our clinic
£60
Gliukozės kiekio kraujyje matavimas gliukometru
Sugar test with glucose meter
£20
Gydytojo pažyma (einant pvz. į jėgainę)
Medical certificate
£50
Medicininė ataskaita draudimo tikslams
Medical raport 
£110
Sveikatos būklės įvertinimas po avarijos
Post-accident health condition assesment
£110