Duomenų, kuriuos įrašote, administratoriumi būsime mes, t.y. ….. Duomenys bus tvarkomi mūsų produktų ir paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui yra pagrįstas Administratoriaus interesas.

Duomenų, kuriuos įrašote, administratoriumi būsime mes, t.y. ….. Duomenys bus tvarkomi mūsų produktų ir paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslams. Teisinis pagrindas duomenų tvarkymui yra pagrįstas Administratoriaus interesas. Jūs galite reikalauti peržiūrėti savo duomenis, juos pataisyti, pašalinti ar nesutikti dėl Administratoriaus produktų ir paslaugų rinkodaros, taip pat galite pasinaudoti kitomis teisėmis, išsamiai aprašytomis privatumo politikoje. Jūsų duomenų gavėjais yra subjektai, kuriems mes galėsime perduoti Jūsų duomenis pagal galiojančius įstatymus, padedantys mums atlikti veiksmus susijusius su pirmiau minėta mūsų produktų ir paslaugų tiesiogine rinkodara bei kiti subjektai turintys teisę gauti duomenis pagal galiojančius įstatymus.