Politica de confidențialitate a site-ului web www.corbypmc.com

§ 1

Prezenta politică de confidențialitate conține informații privind principiile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal ale celor care utilizează site-ul web (în continuare: „Utilizatori”) deținută de Corby Private Medical Centre, situată la wwwcorbypmc.com (denumită în continuare „Serviciul”) și politica privind cookie-urile.
Administratorul datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori este Corby Private Medical Centre, denumit în continuare „administratorul”.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Obținerea de informații despre utilizatorii de servicii și comportamentul acestora se realizează după cum urmează:
(a) prin intermediul datelor introduse în mod voluntar de către utilizatori în formularele electronice de pe site-ul web,
(b) prin stocarea de module cookie (așa-numitele „cookies”) pe echipamentul terminal,
(c) prin colectarea de jurnale ale serverului web de către operatorul de găzduire.
Site-ul colectează numai informațiile furnizate în mod voluntar de către utilizatori, în timp ce site-ul poate colecta, de asemenea, informații privind parametrii de conectare (ora, adresa IP, browser).
Site-ul utilizează protocolul de criptare a comunicațiilor (SSL) pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate.

§ 2

Plicurile cookies, cunoscute și sub denumirea de „cookie-uri”, sunt fișiere text salvate și stocate în memoria dispozitivului utilizat pentru a naviga pe site-uri web. Aceste fișiere, odată salvate, sunt legate de un server sau de servere care au acces corespunzător la ele.
Acest site web și toate sub-site-urile sale utilizează cookie-uri în scopul unic de a:
a) pentru a compila statistici și analize agregate pentru a ajuta la înțelegerea modului în care este utilizat Serviciul și pentru a contribui la dezvoltarea Serviciului,
b) optimizarea site-urilor web pentru diferite dispozitive și browsere,
c) să măsoare eficiența campaniilor și activităților publicitare, precum și relevanța conținutului și a formelor de publicitate afișate atât pe site-ul web, cât și, de exemplu, în rețeaua de publicitate Google;
În consecință, unele date pot fi transferate prin intermediul instrumentelor pe care le folosim către parteneri externi. În schimb, partenerii pot combina aceste date cu alte informații primite de la utilizator sau trimise prin intermediul instrumentelor pe care utilizatorul însuși le folosește.

Pe site-ul web sunt utilizate două tipuri de module cookie: a) module cookie de sesiune – rămân pe dispozitivul utilizatorului până când acesta părăsește site-ul web sau până când browserul este oprit; b) module cookie permanente – rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru o anumită perioadă de timp sau până când sunt șterse manual de către utilizator.
Prin modificarea setărilor software-ului utilizat pentru a naviga pe acest site și pe sub-site-urile sale, este posibil să se determine condițiile de stocare și accesare a modulelor cookie utilizate de acest site și de sub-site-urile sale, în special posibilitatea de a le dezactiva complet.
Pentru a modifica setările cookie-urilor, trebuie să configurați în mod corespunzător software-ul pe care îl utilizați pentru a vizualiza acest site și subsite-urile sale. Informații relevante în acest sens pot fi obținute de la serviciul de asistență tehnică pentru astfel de software sau prin contactarea furnizorului software-ului.
Dacă nu modificați setările software-ului pe care îl utilizați pentru a naviga pe acest site web și pe sub-site-urile sale, sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie de către acest site web și sub-site-urile sale în scopurile stabilite mai sus.

§ 3

Informațiile despre anumite comportamente ale utilizatorilor sunt stocate pe server. Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul administrării site-ului web și pentru performanța de găzduire.
Resursele vizualizate sunt identificate prin URL-uri. Pot fi înregistrați și alți parametri, cum ar fi ora solicitării și a răspunsului, erorile întâlnite, informații despre adresa IP a utilizatorului și despre browserul pe care acesta îl folosește. Toate datele colectate nu sunt legate de persoane specifice care navighează pe site-ul web, iar utilizarea lor este exclusiv în scopul administrării eficiente a serverului.

§ 4

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului de servicii menționate la § 1.4 de mai sus va avea loc numai în scopul pentru care aceste date au fost introduse de către Utilizatorul de servicii în Serviciu cu consimțământul său prealabil, inclusiv:
a. în scopul întocmirii unei oferte de preț pentru serviciu și al trimiterii unei oferte comerciale,
b. pentru a procesa o cerere, a contacta sau a răspunde la un mesaj trimis de un utilizator de servicii;
c. pentru a respecta obligațiile impuse administratorului prin lege,
d. îndeplinirea unui scop legitim (de exemplu, activități de marketing) urmărit de către operator sau de către destinatarii datelor, care nu aduce atingere drepturilor și libertăților persoanei vizate.
Destinatarii datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor de servicii sunt entitățile care cooperează cu Administratorul în măsura în care este necesar pentru a îndeplini scopurile indicate mai sus și entitățile care prelucrează datele în numele nostru, adică entitățile care operează sisteme IT, entitățile care furnizează servicii de consultanță, contabilitate și juridice.
În temeiul prezentei Politici de confidențialitate, administratorul va colecta unele sau toate datele enumerate mai jos:
a) prenume și nume,
b) un număr de telefon de contact,
c) Adresa de e-mail,
d) adrese IP,
Accesul la datele cu caracter personal este disponibil numai pentru persoanele care dețin autorizații acordate de administrator.
Pe baza dispozițiilor legale relevante, datele cu caracter personal colectate de către Administrator pot fi puse la dispoziția autorităților de stat relevante.
Datele colectate ale utilizatorului vor fi stocate numai atât timp cât acest lucru este permis din motive legale și de reglementare (inclusiv, de exemplu, contabilitate și evidență contabilă) și este necesar pentru îndeplinirea justificată a scopurilor indicate în § 4.
Administratorul va contacta utilizatorul prin e-mail sau telefonic.
Administratorul este responsabil de utilizarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea datelor furnizate de utilizatorii serviciilor, în special pentru a preveni accesul terților sau prelucrarea acestora cu încălcarea legii, pentru a preveni pierderea, deteriorarea sau distrugerea datelor.
Utilizatorii Serviciului au dreptul de acces la conținutul datelor lor cu caracter personal și au dreptul la rectificare, la restricționarea prelucrării datelor, la portabilitatea datelor, la ștergerea datelor, la opoziție și la retragerea consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care aveți întrebări, comentarii, obiecții sau plângeri cu privire la politica de confidențialitate sau dacă doriți să vă exercitați drepturile descrise mai sus, vă rugăm să contactați administratorul acestui site web (CONTACT) sau, pentru probleme tehnice, contactați dezvoltatorul acestui site web.