Cennik implantologiczny

Dental Implants price list

Sprawdź nasz system ratalny!


PROMOCJA!
Do końca stycznia 2024 konsultacje implantologiczne wraz z tomografią
w cenie £69 zamiast £300! 

Konsultacja wstępna
Initial implantological assessment

£100

Pełna konsultacja implantologiczna (wraz ze zdjęciem pantomograficznym)
Full implantological consultation, treatment plan and OPG

£180

Pełna konsultacja implantologiczna (wraz ze zdjęciem tomograficznym)
Full implantological consultation, treatment plan and 3D x-ray

£300

Implant
(koszt obejmuje: Implant – część chirurgiczną – 1000, część protetyczną – koronę, oraz łącznik – 1000)
Implant
(including: Implant – 1000, Crown on implant, Implant abutment – 1000)

£2000

Proteza z BioHPP na belce na 2 implantach (tylko w żuchwie)
Removable prosthesis on a bar on 2 implants (lower jaw only) made of BioHPP
Koszt obejmuje: protezę tymczasową, implantację, 2 zdjęcia OPG, wykonanie pracy ostatecznej.
Cost includes: temporary removable prosthesis, implantation, 2 OPG images, permanent reconstruction.

£5000

Proteza z BioHPP na belce na 3 implantach (tylko w żuchwie)
Removable prosthesis on a bar on 3 implants (lower jaw only) made of BioHPP
Koszt obejmuje: protezę tymczasową, implantację, 2 zdjęcia OPG, wykonanie pracy ostatecznej.
Cost includes: temporary removable prosthesis, implantation, 2 OPG images, permanent reconstruction.

£6000

Proteza z BioHPP na belce na 4 implantach
Removable prosthesis on a bar on 4 implants made of BioHPP
Koszt obejmuje: protezę tymczasową, implantację, 2 zdjęcia OPG, wykonanie pracy ostatecznej.
Cost includes: temporary removable prosthesis, implantation, 2 OPG images, permanent reconstruction.

£8000

Proteza całkowita na implantach ALL-ON-4 (praca stała przykręcana na 4 implantach)
Complete denture on implants – all-on-4 procedure
Koszt obejmuje: protezę tymczasową, implantację, 2 zdjęcia OPG, wykonanie pracy ostatecznej.
Cost includes: temporary removable prosthesis, implantation, 2 OPG images, permanent reconstruction.

£11000

Proteza całkowita na implantach ALL-ON-6 (praca stała przykręcana na 6 implantach)
Complete denture on implants – all-on-6 procedure
Koszt obejmuje: protezę tymczasową, implantację, 2 zdjęcia OPG, wykonanie pracy ostatecznej.
Cost includes: temporary removable prosthesis, implantation, 2 OPG images, permanent reconstruction.

£13000 

Prace kompleksowe na implantach
Comprehensive work on implants

wycena indywidualna
individual pricing

Podniesienie dna zatoki szczękowej
Raising the bottom of the maxillary sinus

£800+

Sterowana regeneracja kości (cena zależna od ilości zużytego biomateriału)
Guided bone regeneration (price depends on the amount of biomaterial used)

£400+